Mensenrechten filmfestival detentie

Geplaatst december 14, 2013 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , ,

In het kader van Music For Life, ten voordele van de Liga, heeft een vrijwilliger het Mensenrechtenfilmfestival uit de grond gestampt. In de week van 16 tot 20 december kan men in de Sphinx in Gent 4 avonden naar steengoede Belgische films komen kijken die elk een belangrijk aspect van detentie belichten. De Liga komt al jarenlang op voor de rechten van gedetineerden.

Advertenties

Gevangenis – Aktie – Geen beroepsverbod !

Geplaatst mei 17, 2013 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , , , , , ,

Image

Pas d’interdit professionnel / Geen beroepsverbod / No work ban Luk Vervaet

De ontslagen gevangenisleraar Luk Vervaet organiseert een persconferentie en een sit-in voor de gevangenis van Berkendael (vrouwenafdeling) op maandag 20 mei van 9.45u tot 11.15 uur (bezoekuur van de gevangenis).

Persbericht.

Geachte Redactie, beste vrienden,

Bij deze doen wij een beroep op uw aanwezigheid op een samenkomst tegen het beroepsverbod en het toegangsverbod tot de Belgische gevangenissen, waarvan de leraar Nederlands Luk Vervaet nog steeds, en opnieuw, het slachtoffer is.

Toen hij afgelopen woensdag Malika El Aroud in de gevangenis wou bezoeken werd hem een nieuw toegangsverbod tot gevangenis betekend. Luk Vervaet zal zich op maandag 20 mei vanaf 9.45u tot 11.15 uur opnieuw aanbieden aan de gevangenis van Berkendael en vragen om zijn bezoekrecht te respecteren. In geval van een nieuwe weigering, zal hij een persconferentie en een sit-in houden voor de gevangenis.

De ontslagen leraar klaagt aan dat noch de directie van het gevangeniswezen in België, noch het ministerie van Justitie het vonnis respecteren dat de Raad van State velde op 22 juni 2011. Dit vonnis vernietigde het verbod voor Luk Vervaet om nog les te geven in de gevangenis.
Twee jaar later is de leraar nog steeds uitgesloten en zonder werk, ondanks de dringende behoefte aan leraren in de overbevolkte gevangenissen van het Koninkrijk.

Niet alleen handhaaft het ministerie van Justitie haar verbod om les te geven, maar sinds zijn ontslag is de leraar zo goed als in quarantaine geplaatst. Luk Vervaet stelt dat hij behandeld wordt als een gedetineerde die in voorwaardelijke vrijheid is, onder de voorwaarden niet in de buurt te komen van een gevangenis en geen contact te hebben met gevangenen.
Zo is het hem verboden gedetineerden in de gevangenis te bezoeken.
Zo wordt, zonder enige motivering, aan gevangenen geweigerd om hem op hun lijst van bezoekers te plaatsen.
Zo worden zijn brieven aan gevangenen, die nochtans geopend en gelezen worden door gevangenispersoneel, niet aan de gedetineerden bezorgd, noch worden deze hem teruggestuurd.
Zo worden zijn verzoeken om een ??persconferentie te houden in de buurt van een gevangenis, geweigerd in naam van de veiligheid.

De leraar heeft, na zijn uitsluiting in 2009, een Vereniging van Families en vrienden van gevangenen opgericht (http://links.causes.com/s/clKHa4?r=tRII ) en een Comite van Families van Europese gevangenen in Marokko (http://links.causes.com/s/clKHa5?r=tRII ).
Deze verenigingen werken rond de levensomstandigheden in de gevangenissen in het algemeen en helpen de families van gedetineerden. Ze verdedigen ook de mensenrechten van diegenen die in de maatschappij het meest verworpen en uitgestoten zijn, namelijk de veroordeelden voor « het plannen, rekruteren of propaganda maken voor terrorisme », en hun families.

De enige gedetineerde die Luk Vervaet in België nog kon bezoeken was Malika el Aroud, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf omwille van rekrutering voor de strijd in Afghanistan. Afgelopen woensdag, werd hem ook dit bezoek geweigerd, zonder enige verantwoording. Een verzoek om de directie van de gevangenis te mogen ontmoeten werd evenzeer afgewezen.

De leraar stelt dat gevangenen die werden veroordeeld voor terrorisme in grote nood verkeren. Ze worden afgesneden van elk menselijk contact en band met de buitenwereld. Op die manier maakt men hen sociaal dood. Door hem het contact met deze gedetineerden te ontzeggen, sluit het ministerie van Justitie deze gedetineerden doelbewust op in een religieus kader, waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Op die manier kan hun demonisering zijn gang blijven gaan en kan men hen aan de maatschappij voorstellen als religieuze gekken. Door hen te onderwerpen aan een totaal isolement, duwt het ministerie van Justitie deze gedetineerden naar sociale zelfmoord. De manier waarop deze gedetineerden worden behandeld is wellicht het beste recruteringsmiddel voor het terrorisme, dat jihadisten van allerlei soort ooit hadden kunnen bedenken.

Campagne “Pas d’interdit professionnel / Geen beroepsverbod / No work ban Luk Vervaet”
Contact Luk Vervaet: 0478 653378 of vervaetluk@gmail.com
===
Gevangenis van Vorst – Berkendael
Verbindingslaan 52
1190 Vorst
Tel.:02 349 74 11
Fax:02 349 75 65
Inrichtingshoofd: Vincent Spronck

Nederland wil ook Duitse gevangenen importeren

Geplaatst april 10, 2013 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , , ,

 

Image10 april 2013

Teeven in gesprek over Duitse gevangenimport

Gevangenissen in grensprovincies kunnen mogelijk openblijven door er Duitse gedetineerden in te zetten.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) vraagt de Duitsers binnenkort of zij gebruik willen maken van de Nederlandse cellen, meldt het Limburgs Dagblad woensdag.

Onder meer een gevangenis in Maastricht hoeft mogelijk niet te sluiten.

Het huisvesten van buitenlandse criminelen is niet nieuw. In Tilburg verblijven sinds 2010 meer dan vijfhonderd Belgische gedetineerden, waardoor die gevangenis open kon blijven.

Bezuinigen

Teeven wil 340 miljoen euro op het gevangeniswezen bezuinigen. Onder meer gevangenissen in Amsterdam, Tilburg, Alkmaar, Arnhem, Balkbrug, Hoogeveen en Maastricht worden met sluiting bedreigd. Honderden medewerkers in regio’s waar de werkloosheid al hoog is dreigen hun baan te verliezen.

De vakbonden dreigen dat over twee weken het werk wordt neergelegd als het bezuinigingsplan niet wordt teruggedraaid. Teevens woordvoerder was niet direct niet bereikbaar voor een toelichting.

http://www.nu.nl/politiek/3393941/teeven-in-gesprek-duitse-gevangenimport.html

Foto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven

Gevangenen krijgen neuroleptica ‘tegen gedragsproblemen’

Geplaatst maart 23, 2013 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , ,

Image

Kim De Gelder krijgt in de gevangenis een neurolepticum (of antipsychoticum) ‘tegen hallucinaties en gedragsproblemen’.

Men kan zich afvragen hoeveel gevangenen er, met of zonder hun medeweten, op dergelijke manier gedrogeerd worden…

——-

15.3.2013 – Bron: belga.be

Kim De Gelder krijgt in de gevangenis een neurolepticum (of antipsychoticum), een slaapmiddel en een geneesmiddel tegen ijzertekort. Dat bleek vandaag op het assisenproces van Kim De Gelder in Gent.

Voorzitter Koen Defoort had laten opvragen welke geneesmiddelen De Gelder krijgt of de voorbije maanden gekregen heeft. Naast een neurolepticum, Olanzapine, ging het om een slaapmiddel en een middel tegen ijzertekort.

Geert De Bruecker, een van de psychiaters van de verdediging, zei dat het neurolepticum gebruikt wordt tegen hallucinaties, maar dat het ook tegen angst kan ingenomen worden. Dirk Steemans, van het door de onderzoeksrechter aangestelde college van deskundigen, wees erop dat het neurolepticum vaak bij gedragsproblemen werd voorgeschreven in de gevangenis, en dat niet alle gebruikers daarom psychotisch zijn. “Maar het is belangrijk te stellen dat uit medicatie geen pathologie kan afgeleid worden”, zei hij.

http://www.hln.be/hln/nl/3484/Proces-De-Gelder/article/detail/1597481/2013/03/15/De-Gelder-krijgt-neurolepticum-in-gevangenis.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS

Gevangenen mogen niet klagen

Geplaatst maart 23, 2013 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , , , ,

Image

In Nederland is men van plan om het beklagrecht van gevangenen af te schaffen. ‘Gevangenen maken er toch alleen maar misbruik van’ en ‘het is toch maar weggegooid geld’, luidt het in politieke kringen die niets om het welzijn van gevangenen (en de bekommernissen van hun gezinnen) geven.

In België bestaat er geen probleem op dat gebied. Belgische gevangenen hebben nauwelijks rechten en de gevangeniswet van 2004 die ‘gevangenen eindelijk rechten’ gaf, is een vodje papier dat enkel bedoeld was om de europese kritiek op het Belgische gevangenisbeleid ongedaan te maken…

——

‘Klagende gevangenen kosten vermogen’

Gevangenissen zijn jaarlijks tonnen kwijt doordat gedetineerden steeds vaker klagen. Volgens het AD gaat het niet alleen om serieuze klachten, maar ook over de kwaliteit van het wc-papier, de kleur van balpennen en de hoeveelheid broodbeleg.

Omdat veel klachten – volgens de wet – in behandeling moeten worden genomen, zijn gevangenissen veel tijd en belastinggeld kwijt aan klachtenprocedures. De PVV trekt hierover donderdag aan de bel bij staatssecretaris Fred Teeven.

Uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat van elke honderd klachten slechts vijf tot tien gegrond worden verklaard. Volgens gevangenisdirecteuren klagen enkele gedetineerden lukraak ‘om zand in de machines te strooien’. ‘Er wordt echt misbruik gemaakt van het beklagrecht.’

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3409091/2013/03/14/Klagende-gevangenen-kosten-vermogen.dhtml

Nederlandse bezuinigingen: gevangenissen gaan dicht

Geplaatst maart 23, 2013 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , , , ,

Image

Terwijl justititieminister Turtelboom van het Koninkrijk der Gevangenen (België) in wil gaan op het Nederlandse voorstel om meer Belgische gevangenen naar Nederland te sturen, heeft de Nederlandse regering beslist om in de komende vijf jaar de deuren van 26 gevangenissen te sluiten.
In België zijn er al meer dan 11.000 gevangenen…

====
‘Kabinet gaat 26 gevangenissen sluiten’

22.3.2013

Justitie moet een miljard bezuinigen en daarom gaat het gevangeniswezen op de schop. 26 gevangenissen moeten in de komende vijf jaar de deuren sluiten. Ook gaan twee tbs-klinieken en één jeugdgevangenis dicht. Tegelijkertijd worden twee nieuwe inrichtingen gebouwd in Veenhuizen en Zaanstad. Het aantal tweepersoonscellen zal in de komende vijf jaar verdubbelen van ruim 1400 naar bijna 2800. Dat maakte staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag bekend.

Justitie moet één miljard bezuinigen op het budget van 7 miljard. Daarvan komt 340 miljoen euro voor rekening van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het gevolg is dat het aantal gedeelde cellen verdubbelt en bijna dertig gevangenissen gaan sluiten. Het aantal gevangeniscellen neemt de komende jaren met ruim 13 procent af. Over vijf jaar zijn er van de 12.595 plaatsen in de gevangenis nog 10.917 over. De Bijlmerbajes in Amsterdam sluit de deuren in 2016, en ook in het hart van Utrecht zullen in de toekomst geen gedetineerden meer worden vastgehouden.

De kwaliteit van het gevangeniswezen zal er echter niet onder lijden, volgens staatssecretaris Teeven: ‘Straffen moeten ten uitvoer worden gebracht en we gaan geen mensen heenzenden. Er komt geen cellentekort en we gaan niet morren aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.’ De staatsecretaris sprak van zware maatregelen. ‘Heel veel gevangenissen gaan dicht.’ Wel worden de krimpregio’s ontzien. In vergelijking met eerdere voornemens sluiten minder gevangenissen in het noorden van het land, Zuid-Limburg en Zeeland.

Door het sluiten van inrichtingen verliezen 3700 mensen hun baan. De staatssecretaris wekte de indruk dat voor al deze mensen elders werk te vinden is, bijvoorbeeld bij andere justitiële inrichtingen of bij de politie. Het kabinet trekt eenmalig 300 miljoen euro uit om mensen te begeleiden naar nieuw werk.

Twee op één cel
Gedetineerden krijgen de crisis de komende vijf jaar flink te verduren. Nu delen circa 1400 gevangenen vrijwillig een cel. Dat aantal moet omhoog naar 2800. Dat betekent dat gevangenen het samenleven niet meer kunnen weigeren. Tegelijkertijd bespaart het kabinet op de detentieomstandigheden. Avond- en weekendactiviteiten verdwijnen. Alleen het wettelijk minimum voor activiteiten blijft overeind. Een derde van de gedetineerden (omstreeks 4.100 van de ruim 12.000 gevangenen) krijgt te maken met een soberder regime.

Justitie wil tegemoetkomen aan de roep uit de samenleving tegen vervroegde vrijlating. Na twee derde van de straf weer vrijkomen is er niet meer bij, in de plaats daarvoor kunnen gevangenen in aanmerking komen voor elektronische detentie: de enkelband. Dat wordt echter geen pretje, benadrukt Teeven. ‘Dus niet met een biertje op de bank, maar aan het werk.’ Mensen die met drugs of alcohol worden betrapt op het werk, gaan terug naar de cel.

Ook op TBS wordt bezuinigd. De behandeling van tien jaar moet terug naar acht jaar indien dat mogelijk is. En dat is mogelijk, zei Teeven: ‘Want we gaan levenslang toezicht invoeren op gewelds- en zedendelinquenten.’

Ten slotte ontkomt ook de vreemdelingendetentie niet aan de bezuinigingsronde. De inrichting in Alphen aan den Rijn gaat sluiten en wordt omgebouwd tot gevangenis. Zeist, Rotterdam en Schiphol blijven wel open.

Teeven zei dat hij reeds de burgemeesters van de getroffen plaatsen had geïnformeerd. ‘Voor sommigen had ik goed nieuws, maar daar waar instellingen worden gesloten, was er verslagenheid.’

Deze gevangenissen gaan sluiten:
2014
Heerhugowaard Alkmaar, locatie Westlinge
Amsterdam, locatie Havenstraat
Almelo, locatie Niendure
Veenhuizen, locatie Bankenbosch*
Veenhuizen, locatie Fleddervoort (hier komt nieuwbouw)
Hoogeveen
Breda
Limburg Zuid, locatie Overmaze
Tilburg

2015
Haaglanden, locatie Scheveningen
Almelo
Arnhem, locatie de Berg
Achterhoek, locatie de Kruisberg Doetinchem
Utrecht, locatie Wolvenplein
Middelburg, locatie De Nederhof
Oldenkotte (Particuliere TBS-inrichting)

2016
Breda, locatie de Boschpoort
Haarlem
Amsterdam Over-Amstel
Amsterdam, locatie Tafelbergweg
Veldzicht (TBS-inrichting)
2Landen (Particuliere TBS-inrichting)

2017
Heerhugowaard Alkmaar, locatie Zuyderbos
Heerhugowaard Alkmaar, locatie Amerswiel
Grave, locatie De Marstal
Jeugdgevangenis De Heuvelrug Eikenstein

2018
Haaglanden, locatie Zoetermeer
Veenhuizen, locaties Esserheem en Norgerhaven (hier komt nieuwbouw)
Rotterdam, locatie Hoogvliet

Het zogenoemde Masterplan van het Nederlandse kabinet (Veiligheid en Justitie)

Door Joost de Vries

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3413805/2013/03/22/Teeven-Aantal-twee-op-een-cel-verdubbelen-in-2018.dhtml

http://static0.volkskrant.nl/static/asset/2013/masterplan_dji_2013_2018_kaart_1581.pdf

Klachten van gevangenen

Geplaatst december 28, 2012 door kruitvat
Categorieën: Uncategorized

Tags: , , ,

Afbeelding

Bij wijze van kerstgeschenk werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Gevangenen’ en ‘Klachten van Gevangenen’ door de internetprovider Skynet vergrendeld.

Toen blogbeheerder Jan Boeykens inlogde op de Morkhoven-skynetblogs (inloggen gaat nog wel maar de blogs zijn nergens meer te bespeuren), suggereerde Skynet in een vooraf opgesteld berichtje dat de beheerder van de skynetblogs ‘mogelijks zijn account had afgesloten en de blogs had gewist’.

Dit gegeven bleek echter onjuist te zijn.

Nadat Jan Boeykens (voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder) en prinses J. de Croÿ (ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en eveneens blogbeheerder) aan de Skynet Klantendienst hadden gemeld dat geeen van beiden de account had afgesloten of de blogs had gewist, veranderde het inlog-bericht van Skynet met de woorden: ‘de blogs werden versleuteld’.

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef reeds vier keren naar de Skynet Klantendienst om een einde te maken aan deze toestand maar ontving enkel maar een ontvangstbewijs voor haar schrijven terwijl prinses de Croÿ reeds jarenlang geabonneerd is op Belgacom waarvan Skynet deel uitmaakt.

Zoals zij in haar schrijven aan de Skynet Klantendienst mededeelde, vreest de Werkgroep dat haar skynetblogs eerstdaags van de Google-lijst en van de zoeklijsten van de andere internet-zoekrobot-machines zullen verdwijnen, wat neerkomt op regelrechte censuur.

In het verleden eiste de V.V., de man die de verhalen en klachten tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem organiseerde zodat de kinderpornozaak Zandvoort kon worden dichtgedekt, dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’. De man die thans gemeenteraadslid voor de sp.a te Herentals en bestuurslid van de politieraad Neteland is, slaagde er zelfs in om een door zijn kameraden getekende petitie waarin hij tevens voor de verbanning van Marcel Vervloesem uit Morkhoven eiste, via politieke weg op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting te laten plaatsen.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, ex staatssecretaris en ex-minister) was akkoord met de verbanning van Marcel Vervloesem. Dat was een bijzonder vreemd standpunt voor deze ex-minister voor Veiligheid omdat het (media)proces tegen Marcel Vervloesem toen nog vollop liep. Peeters voegde eraan toen dat hij de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, zou ‘voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente’, wat ook al een bijzonder vreemd standpunt is voor een hooggeplaatste politicus.

Enkele jaren later eiste de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a), dochter van de gekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut (sp.a, ex-schepen voor de stad Gent) dat de Werkgroep Morkhoven uit de lijsten van de kleine zoekrobot Metatele zou geschrapt worden. Nadien begon haar vriend van de vzw Gent blogt, met een campagne waarbij hij de Werkgroep Morkhoven en Marcel Vervloesem als ‘vuile pedofielen’ en ‘beschermers van pedofielen’ eindeloos door het slijk sleurde. Hij gaf, zoals Els Van Eeckhaut dat had gedaan, bijzonder fel af op de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven en toen de vzw Werkgroep Morkhoven daarop voorzichtig verdedigend reageerde op haar skynetblogs, diende hij een klacht in bij Skynet wegens de ‘schending van de privacy’. Skynet versleutelde daarop zonder pardon twee blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven waaronder de zeer populaire blog ‘Doofpot Justitie’. Dat wil zeggen dat de blogs bleven bestaan maar dat de Werkgroep er niet meer op kon publiceren.  Naar buiten toe werd de indruk gewekt dat de blogs niet meer bestonden. Wie op Google op één van de links naar deze blog klikte kreeg, zoals nu het geval is met ALLE skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, een lege webpagina te zien of Google deelde mede dat de ‘webpagina niet meer bestond’. Na een week waren alle links naar de voornoemde blogs van het internet verdwenen. Da aktie van Van Eeckhaut en haar vriend die toevallig goed bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, was dus duidelijk bedoeld om zoveel mogelijk artikels die vooral betrekking hadden op de werking van de Belgische Justitie van het Internet te laten verdwijnen. De Werkgroep Morkhoven liet zich, na de vergrendeling van de voornoemde skynetblogs, echter niet verder provoceren zoals men misschien gehoopt had.

Els Van Eeckhaut werkte een tijdje op het kabinet van Minister Freya Van den Bossche (sp.a), de Vlaamse Minister voor Woonbeleid.  Zij stond, tesamen met Freya Van den Bossche, enkele keren op de Gentse verkiezingslijsten.

Een paar jaar geleden werden Marcel Vervloesem en zijn vrienden uit de wijk (waaronder een 80-jarige zieke bedlegerige vrouw) door de Geelse Huisvesting uit hun sociale woning gezet. Zij hadden die woning reeds meer dan 20 jaar betrokken en hadden altijd trouw de huur  betaald. Het sp.a-gemeenteraadslid V.V. die de verhalen over ‘vroeger sexueel misbruiik van Marcel Vervloesem’ via een paar roddelbladen en een rechtstreekse uitzending van de commerciële zender VTM lanceerde, betrekt zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting en is een bestuurslid van de Geelse Huisvesting.

De Werkgroep Morkhoven schreef de jongste weken verschillende keren naar Minister Van den Bossche inzake het geknoei met sociale woningen binnen de Geelse Huisvesting en het opstellen van valse klachten en petities om mensen uit hun woning te drijven. Maar de minister vond deze zaak blijkbaar onbelangrijk. De Werkgroep publiceerde haar brieven aan Van den Bossche ook op haar skynetblogs.

Nadat de skynetblogs werden versleuteld (enkele dagen geleden dus), begon V.V. plots de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem met sms-jes via zijn GSM, te bedreigen. Toen daarvoor klacht werd ingediend bij de politie, ontving Vervloesem’s kleindochter doodsbedreigingen die via een anonieme GSM werden verstuurd. De gerechtelijke politie kan zonder problemen de eigenaar van de anonieme GSM opsporen maar het probleem is dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem jarenlang heeft vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en zij dus niet bereid zal zijn om werk te laten maken van een onderzoek.  En bij justitieminister A. Turtelboom (VLD) die meermaals werd gecontacteerd inzake het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het spreekverbod en contactverbod van Marcel Vervloesem met de pers en met de bestuursleden van zijn eigen vereniging, kan men ook niet terecht omdat Turtelboom de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde.

De Werkgroep vraagt al jarenlang aan de justitie en de justitieministers om de 30 processen-verbaal over zedenfeiten met jongetjes van V.V. te onderzoeken, maar die moeten, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, blijkbaar ook dichtgedekt worden.

De sp.a die haar socialistische grondbeginselen totaal verloochend, heeft blijkbaar goede contacten met de geörganiseerde misdaad die moeten dienen om haar corruptie- en andere schandalen in de doofpot te laten verdwijnen.  Vandaar dat het sp.a-bestuur nu zelfs toelaat dat haar gemeenteraadsleden die in de besturen van de lokale politieraad zetelen en zelfs tot voorzitter van de gemeentelijke Commissie voor ‘Veiligheid en Politie’ werden benoemd, minderjarige kinderen chanteren, proberen af te kopen en met de dood bedreigen.

De kleindochter van Marcel Vervloesem die door het 10-jaren durende mediaproces tegen haar grootvader, voortdurend gepest werd op school en voortdurend van school diende te veranderen, wordt momenteel psychologisch begeleid.  De sp.a-kamerleden en ministers die hierover zopas werden aangeschreven, hebben echter zo weinig moreel besef dat zij sp.a-gemeenteraadslid V.V. ook nu weer onvoorwaardelijk schijnen te steunen.

Indien de sp.a nauw blijft samenwerken met de geörganiseerde criminaliteit, doen ouders die hun kinderen tegen sexuele misbruiken en andere criminele praktijken willen beschermen, er best aan om bij de federale verkiezingen van 2004 niet meer voor de sp.a te stemmen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder